سلام میخواهیم تکنیک های جدید درنسخه هایی از فیفا را در دو کنسول PlayStation 4 و Xbox One اموزش دهیم.همانطور که میدانید برخی بازیکنان مانند کریستیانو رونالدو یا نیمار قادر به انجام تکنیک های پیچیده ای هستند که با یاد گرفتن ان ها میتوانید به راحتی احتمال برد خود را در مقابل حریفتان بالا ببرید زیرا یادگرفتن حرکات تکنیکی در فیفا میتواند بسیار مفید باشد.در ادامه میتوانید لیستی از حرکات تکنیکی به همراه اموزش ان ها نیز مشاهده کنید :

( نکته : ردیف اول اموزش تکنیک برای PS 4 و ردیف دوم برای Xbox One است )

 • Ball Juggle (روپایی زدن هنگامی که ایستاده اید)

○ گرفتن دکمه L2 سپس R1 را فشار دهید

○ گرفتن دکمه LT سپس RB را فشار دهید

 • Foot Fake (فریب دادن بازیکن)

○ گرفتن L1

○ گرفتن LB

 • Cruyff Turn

○ ابتدا تکنیک فریب با شوت را اجرا کنید سپس LS را پایین بگیرید.

○ ابتدا تکنیک فریب با شوت را اجرا کنید سپس LS را پایین بگیرید.

 • Body Feint Right

○ یک بار RS را به سمت راست بزنید

○ یک بار RS را به سمت راست بزنید

 • Body Feint Left

○ یک بار RS را به سمت چپ بزنید

○ یک بار RS را به سمت چپ بزنید

 • Stepover Right ( پا از روی توپ برداشتن )

○ ابتدا RS را بالا بگیرید سپس به سمت راست بچرخانید

○ ابتدا RS را بالا بگیرید سپس به سمت راست بچرخانید

 • Stepover Left ( پا از روی توپ برداشتن )

○  ابتدا RS را بالا بگیرید سپس به سمت چپ بچرخانید

○  ابتدا RS را بالا بگیرید سپس به سمت چپ بچرخانید

 • Reverse Stepover Right

○ ابتدا RS را راست بگیرید سپس به سمت بالا بچرخانید

○ ابتدا RS را راست بگیرید سپس به سمت بالا بچرخانید

 • Reverse Stepover Left

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس به سمت بالا بچرخانید

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس به سمت بالا بچرخانید

 • Ball Roll Right (حرکت دادن توپ به سمت راست با کف پا)

○ گرفتن RS به سمت راست

○ گرفتن RS به سمت راست

 • Ball Roll Left ( حرکت دادن توپ به سمت چپ با کف پا )

○ گرفتن RS به سمت چپ

○ گرفتن RS به سمت چپ

 • Drag Back ( هنگام ایستادن با فریب حرکات بدن توپ را به عقب بکشید )

○ ابتدا R1 را بزنید سپس LS به پایین بزنید

○ ابتدا RB را بزنید سپس LS به پایین بزنید

 • The Bridge

○ ابتدا R2 را فشار دهید سپس RS را در جهت رو به رو فشار دهید

○ ابتدا RT را فشار دهید سپس RS را در جهت رو به رو فشار دهید

 • Heel Flick

○ ابتدا RS را به سمت بالا سپس پایین بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را به سمت بالا سپس پایین بزنید ( تند )

 • Flick Up

○ تنها سه بار RS را به سمت بالا بزنید ( تند )

○ تنها سه بار RS را به سمت بالا بزنید ( تند )

 • Roulette Right ( دریبل زیدانی )

○ ابتدا RS را پایین بگیرید سپس ۲۷۰ درجه ان را از چپ بچرخانید

○ ابتدا RS را پایین بگیرید سپس ۲۷۰ درجه ان را از چپ بچرخانید

Roulette Left ( دریبل زیدانی به سمت چپ)

○ ابتدا RS را پایین بگیرید سپس ۲۷۰ درجه ان را از راست بچرخانید

○ ابتدا RS را پایین بگیرید سپس ۲۷۰ درجه ان را از راست بچرخانید

● Fake Left and Go Right ( فریب دادن بازیکن )

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس از طرف پایین به سمت راست بچرخانید

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس از طرف پایین به سمت راست بچرخانید

 • Fake Right and Go Left ( فریب دادن بازیکن )

 

○ ابتدا RS را راست بگیرید سپس از طرف پایین به سمت چپ بچرخانید

○ ابتدا RS را راست بگیرید سپس از طرف پایین به سمت چپ بچرخانید

 • Ball Hop (پرتاپ توپ به سمت جلو با میان دو پا) \ ( هنگام ایستادن )

○ تنها RS را فشار دهید

○ تنها RS را فشار دهید

 • Heel to Heel Flick

○ ابتدا RS را به سمت بالا سپس پایین بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را به سمت بالا سپس پایین بزنید ( تند )

 • Simple Rainbow ( توپ را از پشت با میان دوپا به جلو انداختن )

○ ابتدا RS را پایین سپس دوبار بالا بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را پایین سپس دوبار بالا بزنید ( تند )

 • Advanced Rainbow

○ ابتدا RS را پایین بزنید ( تند ) سپس بالا بگیرید دوباره RS را بالا بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را پایین بزنید ( تند ) سپس بالا بگیرید دوباره RS را بالا بزنید ( تند )

● Stop and Turn Left (هنگام دویدن)

○ ابتدا RS را بالا سپس چپ بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را بالا سپس چپ بزنید ( تند )

 • Stop and Turn Right (هنگام دویدن)

○ ابتدا RS را بالا سپس راست بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را بالا سپس راست بزنید ( تند )

 • Ball Roll Cut Left

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس LS را هم چپ بگیرید

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس LS را هم چپ بگیرید

 • Ball Roll Cut Right

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس LS را هم راست بگیرید

○ ابتدا RS را چپ بگیرید سپس LS را هم راست بگیرید

 • Quick Ball Rolls (while standing)

○ تنها RS را پایین بگیرید

○ تنها RS را پایین بگیرید
● Flick Up For Volley

○ تنها LS را بالا بگیرید

○ تنها LS را بالا بگیرید

 • T. Around the World ( پا از روی برداشتن هنگام روپایی زدن )

○ ابتدا RS را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید سپس ان را بالا بزنید ( تند )

○ ابتدا RS را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید سپس ان را بالا بزنید ( تند )

 • Ronaldo Chop

○ ابتدا دکمه های L2 و O را با هم بگیرید سپس ضربدر را بزنید

○ ابتدا دکمه های LT و B را با هم بگیرید سپس A را بزنید

 • Neyma Ball Roll

○ ابتدا RS را راست بگیرید سپس LS را بالا بگیرید

○ ابتدا RS را راست بگیرید سپس LS را بالا بگیرید

 • Fake Pass ( فریب با پاس دادن )

○ ابتدا R2 و O را با هم بگیرید سپس ضربدر را بزنید

○ ابتدا RT و B را با هم بگیرید سپس A را بزنید

دریبل‌زنی در فیفا 20 بهتر از همیشه شده است. سیستم جدید Active Touch به شما امکان کنترل بیشتر بر توپ را مخصوصا زمانی که اولین لمس توپ مد نظر است می‌دهد. فراموش نکنید که دریبل زدن می‌تواند یکی از راه‌های گلزنی باشد. طبق سنت، اگر پیش از این‌که اقدام به شوت‌زنی کنید حداقل یک مدافع را دریبل بزنید، احتمال گل شدن شوت شما به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. پس بهتر است راه دریبل زدن مدافعان حریف را بلد باشید.

1. پاسِ قلابی!

پاس قلابی یا (Fake Pass) یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین دریبل‌های فیفا 19 است. وقتی که نزدیک مدافع حریف هستید، یک بار مربع (کلید سانتر – در تنظیمات آلترنیت دایره) را فشار دهید و بلافاصله ضربدر را بزنید (در ایکس‌باکس ابتدا X سپس A) تا مدافع فکر کند از سمتی حرکت می‌کنید و به آن طرف برود و اما شما در جهت مخالف او را به فراموشی بسپارید.

این تکنیک در مواقعی که با یک وینگر کنار محوطه‌ی جریمه هستید بیشتر جواب می‌دهد، چرا که می‌توانید با این کار فضای کافی برای ارسال داشته باشید.

این تکنیک را می‌توانید با شوت هم امتحان کنید، یعنی به جای پاس قلابی شوت قلابی را اجرا کنید، اما به نظر می‌رسد که اجرا کردن پاس قلابی بسیار ساده‌تر باشد.

2. دریبل ساده بزنید

یکی از ساده‌ترین حرکات تکنیکی در فیفا 19 که تقریبا با همه‌ی بازیکنان هم قابل انجام است و فقط کمی دقت (و البته سطح مهارت دو ستاره) لازم دارد، دریبل ساده و رد کردن مدافعانی است که معمولا با تکل به سراغ شما و توپ در اختیارتان آمده‌اند.

برای اجرای این دریبل، سرعت بازیکن را کم کنید (در حالت دویدن ممکن نیست) و بعد استیک سمت راست (Right Stick) را بر اساس موقعیت بازیکن، توپ و مدافع حریف به چپ یا راست حرکت دهید.

بعد از این‌که این دریبل را اجرا کردید و فهمیدید چه قدر ساده می‌شود از مدافعان رد شد، آن را مدام تکرار خواهید کرد.

3. حالا بدو کِی بدو!

وقتی که یک بازیکن سریع دارید، ساده‌ترین نوع دریبل زدن مدافعان برای رد شدن از آن‌ها، استفاده از همین ویژگی یعنی سرعت است. بعضی وقت‌ها لازم نیست که سرعت بازی را کم کنید و توپ را از مدافعان رد کنید، بلکه در همان حرکت می‌توانید این کار را به انجام برسانید. کافی است که هنگام دویدن با سرعت، استیکِ سمت راست را در همان جهت حرکت فشار دهید، تا بازیکن شما (مخصوصا گرت بیل!) توپ را بیشتر جلو بیاندازد و با سرعت بیشتری به دنبال آن بدود.

اگر بازیکنتان سرعت کافی نداشته باشد، ممکن است مدافع از او جلو بزند و توپ را بقاپد، برای همین بهتر است با بازیکن سریع خود این تکنیک را امتحان کنید. فراموش نکنید که لازم نیست دو بار پشت سر هم استیک را در جهت دویدن خود فشار دهید، آن تکنیک قدیمی شد.

بهتر است مراقب جهتی که استیک را به سوی آن می‌چرخانید باشید، بعضی مواقع ممکن است بازیکن شما توپ را در جهت دیگری به حرکت در آورد و موقعیت از دست برود.

4. ضربه‌ی رونالدو را یاد بگیرید

با این‌که اسم این تکنیک ضربه‌ی رونالدو است، با دیگر بازیکنان هم قابل اجرا است. همه‌ی بازیکنان با سطح مهارت چهار ستاره یا بیشتر، قادر به اجرای این دریبل هستند. اگر یک بار بازی رونالدو را دیده باشید می‌دانید منظورمان کدام است.در همین خصوصدو راه برای اجرا کردن این تکنیک وجود دارد. اولی مشابه «پاس تقلبی» است و با فشار دادن کلید مربع و بعد ضربدر (X+A در ایکس‌باکس) اجرا می‌شود. اما باید حواستان باشد که جهتِ حرکت مهاجم صاحب توپ را به جای 180 درجه برعکس حرکتش، فقط 45 درجه تغییر دهید. (به زبان ساده: وقتی پاس قلابی می‌دهید، جهت حرکت بازیکن 180 درجه عوض می‌شود – یعنی به اصطلاح فوتبالی‌ها «تو سر توپ» می‌زند. اما وقتی ضربه‌ی رونالدو را می‌خواهید اجرا کنید، جهت حرکت 45 درجه تغییر می‌کند. این درجه‌ها را خودتان روی استیک دایره‌ای کنترلر که 360 درجه دارد تصور کنید).

در این حالت، اگر بازیکن شما سطح مهارت 4 ستاره یا بیشتر داشته باشد، به جای اجرای پاس تقلبی دریبلِ مذکور را اجرا می‌کند.

راه دوم برای اجرای این تکنیک، کمی مشکل‌تر و البته دیدنی‌تر است. برای این‌کار ابتدا لازم است دریبل ساده (Ball Roll) بزنید. کلید سرعت را رها کنید، استیک سمت راست را به چپ یا راست بچرخانید و به محض این‌که به سمت مخالف متمایل شدید، استیک سمت راست را دو بار پشت سر هم در جهتِ عکس فشار دهید.

حالت دوم را در هنگام دویدن نمی‌توانید اجرا کنید، پس کمی از روحِ رونالدویی بودنش کاسته می‌شود.

5. لامبِرِتا بزنید!

 

دریبل رنگین‌کمانی (Rainbow Flick) یا لامبرتا، نمونه‌ی خارق‌العاده‌ای از حرکات تکنیکی در فوتبال است. علاقه‌مندان به فوتبال ممکن است بدانند که اولین بار این حرکت در جام جهانی 2002، نه توسطِ یک بازیکن برزیلی بلکه رودرروی او و توسط «ایلهان مانسیز» بازیکن ترکیه به اجرا در آمد و «روبرتو کارلوس» مجبور شد با خطا او را متوقف کند!

رنگین کمان از فیفا 08 در بازی‌های فیفا قابل اجرا است و حالا که «نیمار» در فوتبال امروز به عنوان استاد این تکنیک شناخته می‌شود، از همیشه قابل انجام‌تر به نظر می‌رسد.

دو راه برای اجرای این تکنیک در فیفا 19 وجود دارد که یکی از آن‌ها پیچیده است و بیشتر طول می‌کشد و بنابراین زمانی که تحت فشار هستید به کار نمی‌آید. به همین خاطر راه دوم که ساده‌تر است را به شما آموزش می‌دهیم. این تکنیک می‌تواند در بسیاری از مواقع به کار آید.

مثل بسیاری دیگر از حرکات تکنیکی، سرعت را کم کنید، بعد استیک سمت راست را در جهتِ مخالف حرکت بازیکن خود نگه دارید. (مثلا اگر رو به جلو حرکت می‌کنید استیک سمت راست را به عقب نگه دارید) بعد سریعا دو بار پشت سر هم به استیک در جهتِ حرکتِ بازیکنتان (و خلاف جهتی که تا الان آن را نگه داشته بودید) ضربه بزنید.

نتیجه همان حرکتِ معروف و محبوب تکنیکی فوتبال است که در برزیل و ایتالیا به لامبرتا شناخته می‌شود.

حواستان باشد که ضربه‌ی دوم را بلافاصله به استیک بزنید، اگر در زمان‌بندی اشتباه کنید بازیکن شما این حرکت را اجرا می‌کند، اما موفق به تمام کردن دریبل و رد شدن از مدافع نمی‌شود!

6. وقتی تحت فشار هستید کنترل نزدیک را به کار ببرید

«کنترل نزدیک» (Close Control) با نگه داشتن کلید L1 (در ایکس‌باکس LB) فعال می‌شود. زمانی که بازیکن شما تحت فشار است و رو به دروازه هم نیست، بهتر است با نگه داشتن این کلید، در حفظ توپ بیشتر تلاش کنید.

در این حالت شما توپ را نزدیک‌تر به خود نگه می‌دارید و با حرکت کردن، توپ فاصله‌ی کم‌تری از بازیکن می‌گیرد. در این حالت همچنین ارسال در عمق یا پاس رو به عقب هم ساده‌تر و با درصد موفقیت بیشتری همراه است. اگر هیچ کدام از این گزینه‌ها را نداشته باشید، می‌توانید با همین کنترل به آرامی به پیشروی خود ادامه دهید و اگر بازیکن شما قدرت بدنی خوبی داشته باشد، از سد مدافعان هم رد شوید.

اگر بتوانید در لحظه‌ی درست در جهت مخالفِ حضور مدافعان دریبل زنی کنید، می‌توانید به سادگی از دست آن‌ها خلاص شوید و فضای خوبی برای خود ایجاد کنید. این تکنیک کندتر از دیگر تکنیک‌ها است، اما به هم‌تیمی‌های شما فرصت می‌دهد تا خود را برسانند و یا برای خود فضا ایجاد کنند.

موفقیت در بازی فیفا 19 بدون دریبل زنی و حرکات تکنیکی هم میسر می‌شود، اما اگر همیشه با تیم‌های پر ستاره‌ای مثل پاریس سنت ژرمن، منچستر سیتی، بارسلونا یا رئال بازی می‌کنید و با بازیکنانی مثل نیمار و مسی دریبل نمی‌زنید، تقریبا نیمی از آن‌چه بازی می‌تواند جلوی چشمان شما ارائه دهد را از دست داده‌اید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *